ofelia sims2

 

Начало/ Home
Информация/ Info
Любопитно/Gossip
Приказки/ Stories
Симове/ Full sims
Дрехи/ Clothes
Аксесоари и генетики/Accessories & Genetics
Теми/ Themes
Домашни животни/ Pets
Постройки/ Buildings
Уроци/ Tutorials
Кодове/Cheats
Вашите въпроси
Игри/Games
Банери/ Banners


Full sims

Любопитно/Gossip / Всичко за вещиците/ About Witches

Всичко за вещиците/ About Witches
02.07.13 18:22

Автор:Ofelia


В допълнението Apatment Life имаме вещици. Те се делят на три основни вида - добри, неутрални и зли. Добрите са с бели шапки и роби, неутралните - с кафеви, а злите - с черни, но и тена им се променя към зелен. Всяка вещица може да се промени от добра към зла и обратно. И това създава и подвидовете. Ето цялата поредица - изключително добра /infallibly good/, добра / good/ , приятна / nice/ , неутрална /neutral/,  подла /mean/, зла /evil/, ужасно зла / atrociously evil/. Промяната може да се осъществи с учене. Вещиците правят различни видове магии според вида си, нивото на знания и съставките, които притежават. Магиите трябва да бъдат насочени към сим или обект като пожар или надгробен камък.  Вероятността магията да не се получи е 20%, но ако изпълняващия магията е с 2 нива над посоченото в таблиците, няма вероятност магията да е неуспешна. Вещиците създават сами съставките за магиите в казана. Има и начин да се сдобият с тях като си ги купят от друга вещица. Могат да правят и различни предмети, отвари и еликсири.


Съставки
Име Външен вид
Essence of Light  www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 71.jpg
Mystic Dust  www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 4-11.jpg
Dragon scales  www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 3-41.jpg
Crysrallized Moonbeams  www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 61.jpg
Eye of Newt www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 2-51.jpg
Viper's Essence  www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 51.jpg


 
Добри магии
Магия Ефект Сръчност Ниво Съставки
 Beautificus Locus  Създава светлина, спира дъжда, унищожава хлебарки и създава пеперуди   0  20%добра 1 Dragon scale,
 1 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 2Moonbeams
 Benemoodus Simae  Увеличава всички нужди на даден сим  0   -  2 Mystic dust,
 1 Moonbeam
 Creatum Insecto Volucris  Създава пеперуди  0   -  1 Essence of Light,
 2 Moonbeams
 Exflammo  Гаси пожар  2   -  1 Mystic dust,
 2 Moonbeams
 Remedis Simae  Премахва всички болести  3  19% неутрална  1 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 1 Moonbeam
 Compello Acceptus  Повишава настроението на сим в отношенията му със следващите 5 срещнати сима  5  20%добра 1 Dragon scale,
 1 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 2 Moonbeams
 Apello Servantus  Призовава помощник  6  70%добра 1 Dragon scale,
 2 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 1 Moonbeam
 Benemoodus populus  Увеличава всички нужди на всички симове на лота  7  50%добра  2 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 2 Moonbeams
 Mactoamicus  Премахва състоянието бесен / furious/  и създаването на приятелство става по-бързо.  8  90%добра  1 Dragon scale,
 2 Essence of Light,
 1 Mystic dust,
 2 Moonbeams
 Expello Mortis  Възкресява починал сим  9  90%добра 2 Dragon scales,
 2 Essence of Light,
 2 Moonbeams


Неутрални магии
Магия Ефект Сръчност Ниво Съставки
 Aqua Deletus  Премахва всички локви от лота  0  -  1 Mystic dust,
 1 Moonbeam
 Cleanius Corpus  Удовлетворява нуждата хигиена  0  -  2 Mystic dust
 Folium Deletus  Премахва всички окапали листа от дърветата  0  -  1 Eye of Newt,
 1 Mystic dust
 Corpus Athleticus  Добавя точки за фитнес - може от дебел сим да направи слаб  1  - 1 Dragon scale,
 2 Mystic dust
 Corpus Fleshicus  Отнема фитнес точки - от слаб прави дебел  1  -  2 Dragon scales,
 1 Mystic dust
 Magivestigium  Телепортирва сима нa избрано място  3  -  -няма-
 Creatum Nutrimens  Създава чиния с храна  4  -  2 Dragon scales,
 1 Mystic dust
 Expello Simae  Насочена към сим, той незабавно напуска лота  4  - 1 Dragon scale,
 1 Eye of Newt,
 1 Mystic dust
 Apello Cattus Amicus  Създава котка  5  -  1 Dragon scale,
 3 Mystic dust
 Purgomagus  Премахва магическите ефекти  6  -  2 Dragon scales,
 2 Mystic dust
Apello Simae  Призовава сим, който познава, на лота  7  -  2 Dragon scales,
 2 Mystic dust,
 1 Moonbeam
Magus Mutatio  Трансформира обикновен сим във вещица  9  -  1 Dragon scale,
 2 Eye of Newt,
 1 Mystic dust,
 2 Moonbeams
Tempus Interruptus  Времето спира за всички, освен за вещиците. Симовете замръзват. Вещиците не могат да ползват телефона през това време.  10  - 2 Dragon scales,
 1 Eye of Newt,
 2 Mystic dust,
 1 Moonbeam


Зли магии
Магия Ефект Сръчност Ниво Съставки
 Corruptus Locus  Изчезват пеперудите, 
появяват 
се хлебарки, започва
гръмотевична буря
 0  20% зла 1 Dragon scale,
2 Eye of Newt,
1 Mystic dust,
1 Viper venom
 Mellifera Attackum  Симът, към когото е 
насочена, 
го атакуват пчели
 0  - 2 Eye of Newt  
1 Viper venom
 Spiritus Poultria  Симът, към когото е насочена, започва да се 
държи 
като пиле
 0  - 1 Eye of Newt 
2 Mystic dust
 Inflammo  Запалва огън/ пожар  2  - 2 Eye of Newt,
1 Mystic dust
 Heavus-Ho  Кара сима да повръща  3  19% 
неутрална
1 Eye of Newt,
1 Mystic dust,
1 Viper venom
 Compello Discrepo  Понижава настроението 
на сим в отношенията му 
със следващите 5 срещнати 
сима
 5  20%зла  1 Dragon scale,
2 Eye of Newt,
1 Mystic dust
 Servantus Attackum  Създава помощник, който  да нападне 
друг сим
 6  50%зла 1 Dragon scale,
1 Eye of Newt,
    1 Mystic dust,       2Viper venom
 
 Tabula Rasa  Изтрива паметта на сима и 
всичките му взаимоотношения 
стават на 0
 7  50%зла  2 Eye of Newt,
 1 Mystic dust,
 2 Viper venom
 Extractum Amoras  Разваля любовни отношения 
между влюбени. А ако са 
женени  ги развежда.
 8  90%зла  1 Dragon scale,
 2 Eye of Newt,
 1 Mystic dust,
 2 Viper venom
 Vivificus Zombiae  Възкресява мъртъв сим в 
зомби
 9  90%зла  2 Dragon scale,
 2 Eye of Newt,
 2 Viper venom


Предмети - Добра вещица
Име  Снимка Описание Сръчност Ниво
Little Miss Wendalyn Sculpture
www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 121.jpg Малка декоративна скулптура 2 -
Fairie Fire Floorlamp www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 11-11.jpg Лампа за пода 2 20%добра
Stardust Wallsconce www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 102.jpg Лампа за стена 5 50%добра
Star Dusted Ceilinglamp
 
www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 161.jpg Полилей 5 50%добра
Thrown of Light www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 13-11.jpg Трон - Задоволява потребностите на добрите вещици и намалява нуждите на злите 9 90%добраПредмети - Зла вещица
Име Снимка Описание Сръчност Ниво
Little Miss Wendalyn Sculpture
www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 121.jpg Малка декоративна скулптура 2 -
Hand of Darkness Floorlamp www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 8-11.jpg Лампа за пода 2 20%добра
 
Palm of Darkness Wallsconce
 
www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 91.jpg Лампа за стена 5
 
50%добра
Fist of Darkness Ceilinglamp
 
www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 15-11.jpg Полилей 5
 
50%добра
Claw of Darkness thrown www.bulgarian-sims2-site.dir.bg photo 141.jpg Трон - Задоволява потребностите на злите вещици и намалява нуждите на добрите 9 90%добра
 
Отвари и еликсири
Елемент Ефект Сръчност Ниво
Lycanthropic-B potion  Превръща върколак в нормален сим  1  -
Plantophic-C potion  Превръща Плантсим в нормален сим  1  -
Vamprocillin-D potion  Превръща вампир в нормален сим  1  -
Witchbegone-E potion  Превръща вещица в нормален сим  1  -
Magically Spiced Sugar Potion  Увеличава  Nice personality  до 10 за два часа  4  20%добра
Enchanted essence of Cur Tails Potion  Понижава  Nice personality  до 1 за два часа 20% зла 
ReNuYu Porta-Chug potion  Позволява да сменим turn ons/offs на сима  -
Love potion Повишава привлекателността на всички симове за три часа 7 -
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1157